Coronavirus/ COVID-19: How is CloudyHost team getting organized?

During the past week, we have been experiencing an unprecedented situation related to Coronavirus/COVID-19. CloudyHost has decided to reconsider its organization for the next weeks. Our goal is simple: continue to ensure our customers the same quality of services while remaining in compliance with the sanitary restrictions established by the ...

CloudyHost është Certifikuar me Certifikatën e Sigurisë PCI DSS

Jemi të lumtur të njoftojmë që kemi shtuar një tjetër certifikim sigurie: CloudyHost është tani i certifikuar nga Industria e Kartave dhe Pagesave online me Certifikimin PCI DSS. Kjo do të thotë që sistemi jonë plotëson parametrat e sigurisë që kërkon PCI DSS. Për ata që nuk kanë njohuri, PCI DSS është një organizatë ...