.camera Domain

Fillon nga @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .camera Domains

Whether you’re a business or simply a photography enthusiast, .CAMERA provides a great namespace for your online presence.

Why choose a .CAMERA domain?

  • Professional photographers, photography equipment stores, and print shops can provide instant branding with .CAMERA
  • Maybe you just want to provide a place for your digital photo albums? Direct your friends to your new .CAMERA website.

First and foremost, there’s great availability for .CAMERA domain names. The .CAMERA TLD allows you to simplify your domain hunt. For example, simply registering yourname.CAMERA will allow you to create an online destination that everyone will know is focused on cameras or photography.

It’s estimated that 2.5 billion people in the world have digital cameras – Facebook and Flickr alone see a combined 6 billion photo uploads a month. As a link into the online world of digital photo sharing, album creating, and remote printing, .CAMERA is a secure namespace tailored to photographers, print shops, families, and camera accessory stores, but it also has plenty to offer to photo enthusiasts, album hosts, and anyone who offers advice on how to get good shots.