Etiketë ssl

Çfarë është SSL dhe Let’s Encrypt SSL?

Një nga komponentët më të rëndësishëm të biznesit online është krijimi i një ambienti të besueshëm ku klientët potencialë të ndihen të sigurt për blerjen e tyre. SSL(Secure Sockets Layer) siguron krijimin e një lidhjeje të koduar midis një serveri…