Marka

Zbuloni më shumë për markën, ngjyrat dhe shkarkoni logot tona.
CloudyHost është një markë tregtare e regjistruar.

Logoja katrore e përbërë nga ikona dhe teksti.

Logo katrore për t’u përdorur kur e vendosni në sfond të errët

Logo katrore për t’u përdorur kur e vendosni në sfond të errët

Logo lineare e përbërë nga ikona dhe teksti.

Logo lineare për t’u përdorur kur e vendosni në sfond të errët

Logo lineare për t’u përdorur kur e vendosni në sfond të errët

Logo Ikone do të përdoret vetëm kur marka CloudyHost të jetë percaktuar mirë në faqe

Logo Ikone do të përdoret në sfond të errët vetëm kur marka CloudyHost të jetë percaktuar mirë në faqe

Logo Ikone do të përdoret në sfond të errët vetëm kur marka CloudyHost të jetë percaktuar mirë në faqe