Hosting i Gjelbër

CloudyHost merr Përgjegjësinë!

Në shkallë globale, Interneti dhe sektori i TIK-ut janë përgjegjës për nivele të larta të shpërdorimit të energjisë dhe ndotjes së mjedisit.

Ne nuk jemi të verbër ndaj saj por përpiqemi të bëjmë një ndryshim duke u orientuar drejt qëndrueshmërisë maksimale në çdo hap të proceseve tona. Kjo fillon me Hosting: serverët tanë janë mbajtur në qendrën e të dhënave Hetzner Online GmbH.

Hetzner Online GmbH përdor energji nga burime të rinovueshme për të furnizuar serverët në qendrat e tij të të dhënave.

ENERGJI NGA HIDROCENTRALI:

Në qendrën gjermane e të dhënave (Hetzner Online GmbH), përdoren hidrocentralet. Partneri mjedisor është Energiedienst AG, një kompani e certifikuar nga TÜV që gjeneron energji të gjelbër 100 përqind nga hidrocentrale pa lëshuar dioksid karboni në atmosferë .

PAISJE ME EFIKASITET ENERGJITIK:
Përdorimi i energjisë i komponentëve të harduerit dhe rrjetit është përcaktuar nga matja e brendshme dhe është përdorur si një kriter themelor në përzgjedhjen e përbërësve.

CloudyHost dëshiron të promovojë përdorimin e internetit me efikasitet energjetik.

Qendër e të Dhënave me Energji Elektrike të Gjelbër
Pjesmarje në fushatën për mbjelljen e pemëve
Promovimi i Eko Turizmit