.name Domain

Fillon nga @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .name Domains

.NAME domain names are perfect for creating a web presence that is uniquely your own. It’s personal and non-commercial—it’s all about you.

Why choose a .NAME domain?

  • .NAME domains are intended for personal use
  • There are no restrictions on .NAME registrations

About .NAME domain names

The .NAME domain name was designed with YOU in mind. When you buy a .NAME, you’re buying an Internet address as individual and unique as you. Having a domain that is yourname.NAME is personal and non-commercial. It is one of the best ways to establish a digital identity that is unique to you.

When the .NAME domain name was first launched in 2002, it only allowed for third level registrations (i.e. bob.smith.NAME). This was to reduce the amount of cybersquatting on popular surnames. However, in 2004, second level .NAME domains became available (i.e. smith.NAME or bobsmith.NAME)

When registering a .NAME, you will rarely have to worry about trademark issues, if at all. After all, your name is just that – YOUR name. Due to the fact that with .NAME domain names, we are dealing with personal names, there is very little chance that trademarks or any other form of protection will be involved.

There are no restrictions on .NAME domain name registrations

The .NAME domain is meant for individuals, including real and fictional personas. Although there are no restrictions for registration of a .NAME, they can be challenged if the name registered is close to, or the same as, a trademarked name (i.e. Mickey Mouse).

More Information
global name registry: the .NAME registry