Çfarë është MariaDB?

MariaDB është një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave me burim të hapur që është një zëvendësim i përshtatshëm për teknologjinë e bazës së të dhënave MySQL.

MariaDB synon të ketë pajtueshmëri të lartë me MySQL dhe përputhjen e saktë me MySQL API.

Përfitimet e përdorimit të MariaDB

MariaDB ka ngjashmëri të madhe me MySQL, duke garantuar një kapacitet zëvendësues sa dy herë të barazvlefshme me MySQL.

➤Ekzekutim më i mirë i të dhënave.
➤Ndryshimi i serverit të web serverit MariaDB është i thjeshtë, i lehtë dhe i shpejtë.

MariaDB mbështet është optimizuar për performancë dhe është shumë më i fuqishëm për sasi të mëdha të grupeve të të dhënave. Migrimi nga sistemet e tjera të bazës së të dhënave në MariaDB është shumë i dobishëm.