Kategori WordPress

Erroret më të zakonshëm në WordPress (Part 3)

1- Connection Timed Out Connection Timed Out shkaktohet zakonisht nga një mbingarkesë në server. Disa arsye që shkaktojnë këtë error janë: 1- Plugins që kërkojnë shumë kapacitet.2- Nga erroret gjatë funksionimit të Theme.3- Nga PHP Memory limit. Provoni të ndryshoni PHP Mermory limit si fillim.Për të…