Kategori WordPress

Erroret më të zakonshëm në WordPress (Part 3)

1- Connection Timed Out Connection Timed Out shkaktohet zakonisht nga një mbingarkesë në server. Disa arsye që shkaktojnë këtë error janë: 1- Plugins që kërkojnë shumë kapacitet.2- Nga erroret gjatë funksionimit të Theme.3- Nga PHP Memory limit. Provoni të ndryshoni PHP Mermory limit si fillim.Për të…

Çfarë janë WordPress Shortcodes?

Shumë persona pyesin se çfarë janë Shortcodes në WordPress. Në këtë artikull të shkurtër, ju do të kuptoni rëndësinë e shortcodes në WordPress! Shortcodes në WordPress u prezantuan në versionin 2.5 dhe që prej asaj kohe janë vërtetuar se janë…