Çfarë është Python?

Python është një gjuhë programimi e integruar kryesisht për zhvillimin e faqeve të internetit dhe aplikacioneve.

Sintaksa e thjeshtë, e lehtë për të mësuar e Python thekson lexueshmërinë dhe për këtë arsye ul koston e mirëmbajtjes së programeve. Zhvilluesit mund të lexojnë dhe të përkthejnë kodin e Python shumë më lehtë se sa gjuhët e tjera.

Çfarë mund të bëjë Python?

➤Python mund të përdoret për të krijuar aplikacione web.
➤Python mund të përdoret për të krijuar rrjedhat e punës(workflows).
➤Python mund të lidhet me sistemet e bazës së të dhënave.
➤Python mund të përdoret për të trajtuar të dhëna të mëdha dhe për të kryer veprime, matematikë komplekse.
➤Python mund të përdoret për prototyping të shpejtë, ose për zhvillimin e një softueri të gatshëm për prodhim.

Pse duhet të përdorni Python

Kodi i lexueshëm

Python ju lejon të shprehni konceptet pa shkruar kodin shtesë. Në të njëjtën kohë, Python, ndryshe nga gjuhët e tjera të programimit, thekson lexueshmërinë e kodit dhe ju lejon të përdorni fjalë kyçe të gjuhës angleze në vend të shenjave të pikësimit. Ju mund ta përdorni Python për të ndërtuar aplikacione me porosi pa shkruar kodin shtesë.

I pajtueshëm

Python ju lejon të përdorni të njëjtin kod në platforma të shumta. Kjo veçori e bën më të lehtë për ju të bëni ndryshime në kod, pa shpenzuar kohë.

Fleksibël

Si një gjuhë dinamike, Python është shumë fleksibël. Ju do të keni më shumë fleksibilitet në zgjidhjen e problemeve duke përdorur metoda të ndryshme. Për më tepër, Python është gjithashtu më shumë “falës” për gabime, kështu që ju do të jeni ende në gjendje të përpiloni dhe të zhvilloni programin tuaj deri sa të gjeni pjesën problematike.

Profesional

Python përdoret gjithashtu për të ndërtuar softuer me cilësi profesionale.