Pse mbështetja e prezencës online e kompanisë tuaj, vetëm në rrjetet sociale është një gabim strategjik?

Faqet e internetit, blogs, rrjetet sociale: si ta bëni një strategji dixhitale efektive që nga fillimi!

Të qënit në internet është thelbësore, pavarësisht fushës së biznesit tuaj. Sidoqoftë, kjo nuk është intuitive për shumë kompani. Shpesh, zgjedhja është të përdorësh rrjetet sociale, që është mënyra më e lehtë. Kjo është një qasje shumë e arsyeshme. Lejon një shikueshmëri të shpejtë, të thjeshtë dhe autonome. Përditësimet bëhen lehtësisht, mund të shfaqen detaje specifike siç janë orari, ditët e punës, etj.

Sidoqoftë, ngjarjet e fundit që ndodhën në Shtetet e Bashkuara për pezullimin e llogarisë së ish-presidentit në Twitter ekspozuan aftësinë e rrjeteve sociale për të kontrolluar llogaritë që ata mbajnë. Në rrethana të tilla, mbështetja e pranisë tuaj në internet vetëm tek rrjetet sociale mund të jetë një gabim. Si të veprohet dhe në cilën platformë duhet të hostoni përmbajtjen tuaj? Le të shohim disa informacione kryesore.

Mendoni çfarë ju duhet para se të mendoni për mediat

Fakti që biznesi gjendet lehtë dhe shpejt në internet, jo gjithmonë është funksionale. Në të vërtetë, kemi të bëjmë me një çështje të rëndësishme, vendosjen e bazës së strategjisë tuaj dixhitale. Me fjalë të tjera: pse doni të jeni të pranishëm në internet? Çfarë shërbimesh doni të ofroni si: organizimi i takimeve, artikuj për shitje apo të komunikoni shërbimet që ofron kompania juaj? Pasi të keni ndërmarrë këtë hap të parë, do të jeni në gjendje të bëni një zgjedhje të mirë-informuar për të përmbushur nevojat tuaja.

Ka shumë mënyra për të qenë në internet: website, blog, portfolio, rrjetet sociale, rrjete profesionale, etj. Sigurisht, secila prej këtyre zgjidhjeve kërkon një lloj të veçantë të komunikimit. Ne nuk komunikojmë në të njëjtën mënyrë si në një faqe institucionale ashtu edhe në rrjetet sociale. Qëllimi nuk është të favorizojmë njërin në kurriz të tjetrit, por të ndërtojmë një rrjet koherent.

Secila prej mediave në të cilën ju do të jeni të pranishëm do të synojë të drejtojë përdoruesit në median tuaj të zgjedhur për të arritur objektivat tuaja.

Në këtë shembull, objektivi për këtë pronar restoranti është që të arrijë shitjet maksimale në gatim. Për ta bërë këtë, shitjet kryhen në faqen e internetit të restorantit. Sidoqoftë, mënyra më e mirë për të shpërndarë lajmet më të fundit të menuve javore dhe oraret e hapjes janë përmes rrjeteve sociale. Por, çdo postim do të lidhet drejtpërdrejt me faqen e porositjes për të përfunduar rezervimet. Në këtë mënyrë, pronari i restorantit fiton shikueshmëri, zhvillon një komunitet dhe përmbush objektivin e tij të marketingut.

Rritja e vetëbesimit tuaj

Në mënyrë të qartë, themelet e strategjisë dixhitale do të bazohet në mediat tuaja. Pse ndodh kjo? Sepse ato ju japin më shumë fleksibilitet dhe shikueshmëri. Kjo quhet “media në pronësi“, me fjalë të tjera, dukshmëri e fituar e kompanisë përmes mediave të saj. Nga ana tjetër, “media e paguar” i referohet reklamave që ju paguani për të fituar këtë dukshmëri. Kjo do të thotë, për sa kohë që vazhdoni të paguani, ju ruani dukshmërinë tuaj. Më në fund, “media e fituar” është dukshmëria e fituar nga kompania falë potencialit të saj të ndikimit.

Për ta përmbledhur, një faqe interneti do t’ju lejojë të keni një shikueshmëri afatgjatë. Përveç rritjes së renditjes në motorët e kërkimit, ju gjithashtu do të jeni në gjendje të analizoni sjelljen e vizitorëve tuaj dhe të optimizoni praninë tuaj në internet nëse është e nevojshme. Për shembull, nëse nuk bëni shitje të mjaftueshme edhe pse keni shumë trafik në faqen tuaj, mund të zbuloni se ku po “humbni” klientë të mundshëm. Duke analizuar dhe interpretuar këto të dhëna, gjithmonë do të gjeni mënyra për të arritur qëllimet tuaja.

Roli i rrjeteve sociale

Sigurisht, ne nuk jemi këtu për të nënvlerësuar rolin e rrjeteve sociale, të cilat janë një pjesë kaq e madhe e komunikimit për një biznes. Për më tepër, ato përfaqësojnë një shikueshmëri të lirë, reaktive dhe efektive. Askush nuk mund të mohojë, për shembull, ndryshimin që këto rrjete kanë sjell në marrëdhëniet midis markave dhe konsumatorëve. Ato rrisin ndjenjën e afërsisë dhe për këtë arsye (për strategji të suksesshme) një potencial i fortë për besnikërinë e klientit.

Fatkeqësisht, këto rrjete sociale janë gjithnjë e më të vetëdijshme për ndikimet e tyre. Kjo ishte e dukshme gjatë pezullimit të llogarisë së ish-Presidentit amerikan. Ata kanë kontroll të plotë mbi llogaritë dhe faqet e mbajtura në platformat e tyre. Një rrezik që mund të ketë pasoja serioze nëse, në të ardhmen, faqeve u vendosen kufizime të ndryshme.

Përfundimi

Është e qartë se ndërtimi i identitetin tuaj në internet nuk do të bëhet në një ditë. Harrojeni aspektin teknik dhe përqendrohuni në objektivat tuaja. Gjeni se si duhet të përfitojë kompania juaj nga kjo prani në internet dhe përshtatni mediat tuaja në përputhje me rrethanat. Në këtë mënyrë, koha e kaluar për të zhvilluar dhe përmirësuar praninë tuaj nuk do të jetë kurrë e kot.

Mendo edhe globalisht! Një strategji efektive duhet të jetë në gjendje të përhapet në mediat plotësuese gjithashtu.